"Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska" ©

to program promujący najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Pozbywamy się dywanów, które magazynują brud i roztocze, kumulują związki rakotwórcze, a to główne przyczyny alergii i wielu innych chorób dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zamiast tego, proponujemy miękkie, czyste, bezpieczne i ciepłe maty, specjalnie przystosowane do zajęć ogólnorozwojowych.

W przedszkolach gdzie eksperymentalnie wdrożono nasz program stwierdzono mniej zachorowan wśród dzieci. 


TAK BYŁO

Twarda betonowa podloga, dywan prany raz na rok oraz przepocone stopy dzieci.


TAK JEST TERAZ :)
 


Ministerstwo Edukacji Narodowej DZSE-3-BJ-6010-8/10:

"Założenia programu są niewątpliwie interesujące i ze społecznego punktu widzenia bardzo istotne. Ich osiągnięcie może przyczynić się do skutecznej walki z zagrożeniami, wynikającymi ze złych nawyków żywieniowych i trybu życia. Ponadto założenia te wpisują się w realizowany w polskich szkołach europejski program" Szkoła Promująca Zdrowie"."


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów SDT.446-327(1)/10/BR:

"Pogram "Zdrowe Dzieci Zdrowa Polska" to bardzo wartościowy pomysł, bowiem zdrowie i życie najmłodszych winno być naszą wspólną troską. Wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad powyższym projektem życzę sukcesów i satysfakcji z tak cennej inicjatywy."


Jolanta Malanowska - Koordynator Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - Nauczyciel, konsultant DODN Wrocław 21.12.2010:


"Opiniowany program ma bardzo nowatorski charakter, burzy stereotypy myślenia o możliwościach prowadzenia zajęć z dziećmi, urządzeniu klas, zachowaniu nauczycieli.

Wymaga od pedagogów kreatywności i odwagi, zmiany w myśleniu o nauczaniu, ale tylko takie cechy pozwalają na wprowadzenie innowacji i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w wychowaniu dziecka."


Proponujemy (bez wielkich nakładów inwestycyjnych) dostosować żłobki, przedszkola
i szkoły podstawowe do potrzeb ruchowych dziecka, co umożliwi:

  • prowadzenie codziennych zajęć ogólnorozwojowych i profilaktycznych zapobiegających wadom postawy;
  • wdrożenie wyższych standardów higieny;
  • pozbycie się problemu brakujących sal gimnastycznych bez inwestycji w budowę nowych obiektów sportowych.

 

 o progarmie więcej -

polityka cookies wiecej